Tượng phật không chỉ mang nhiều ý nghĩa tâm linh mà bên cạnh đó còn là một trong những biểu tượng rất được kính trọng. Nhiều khách hàng của Tĩnh Decor cũng có nhiều đắn đo vì không biết có nên đặt tượng Phật trong nhà, Nhà Tĩnh xin chia sẻ lại dưới góc nhìn của mình.

Ý nghĩa của tượng phật trang trí trong nhà là gì?

Tượng Phật không chỉ là những hình ảnh thể hiện hay miêu tả về thân phận của Đức Phật mà còn là biểu tượng cho trí tuệ và lòng từ bi vô lượng, ngắm nhìn hình ảnh các Ngài sẽ đánh thức trí tuệ sẵn có nơi tâm mình. Có rất nhiều Đức Phật song tâm toàn tri của các Ngài chỉ có một; phẩm hạnh, công đức, trí tuệ của các bậc giác ngộ đều như nhau. Tuy nhiên, để kết nối với chúng sinh, chư Phật từ bi hóa thân xuất hiện trong các hình tướng khác nhau để tùy duyên hóa độ, giúp đỡ chúng ta.

Mỗi hóa thân Phật là hiện thân cho những phẩm hạnh giác ngộ từ, bi, hỷ, xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ví dụ Đức Phật Quan Âm biểu trưng cho công hạnh giác ngộ của chư Phật trong khi Đức Phật Quan Âm là hóa thân của lòng từ bi, Đức Phật Dược Sư cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh, v.v….