Chuỗi 108 hạt gỗ Đàn Hương Ấn Độ 50 năm tuổi

5.200.0006.400.000

108 là con số tâm linh mang ý nghĩa giải trừ lo âu, phiền muộn. Đức Phật có lần nói rằng: “Nếu muốn diệt trừ phiền não, báo chướng, nên xâu một chuỗi tràng 108 hạt và thường mang theo bên mình. Khi đi, khi ngồi, khi đứng, khi nằm thường nhất tâm lần chuỗi xưng niệm Phật Pháp Tăng…” (Kinh Mộc Hoạn Tử)

Với phiên bản tràng chuỗi 108 hạt trên chất liệu gỗ Đàn Hương Mysore, Ấn Độ – loại gỗ mệnh danh là “cây gỗ thiêng” trong lĩnh vực tâm linh, càng khiến cho phương tiện trì tụng này gia tăng thêm sức mạnh tâm linh, hướng đến sự hợp nhất Thân – Tâm – Trí một cách mạnh mẽ.

⚜️Thông tin sản phẩm:
– Chất liệu: Hạt đàn hương Mysore Ấn Độ, 50 năm tuổi
– Size hạt: Gồm chuỗi size 6mm và 8mm

Xóa