Chuỗi 108 hạt gỗ Đàn Hương Ấn Độ 50 năm tuổi

5.200.0006.400.000

108 là con số tâm linh mang ý nghĩa giải trừ phiền muộn, lo âu. Đức Phật đã từng thuyết: “Nếu muốn diệt trừ phiền não, báo chướng, nên xâu một chuỗi tràng 108 hạt và thường mang theo bên mình. Khi đi, khi ngồi, khi đứng, khi nằm thường nhất tâm lần chuỗi xưng niệm Phật Pháp Tăng…” (Kinh Mộc Hoạn Tử)

Trong phiên bản được kết từ hạt gỗ đàn Hương Mysore, Ấn Độ – loại gỗ mệnh danh “cây gỗ thiêng” trong lĩnh vực tâm linh, chuỗi hạt trì tụng càng gia tăng năng lực tâm linh giúp hợp nhất Thân – Tâm – Trí mạnh mẽ. Đặc biệt, hương thơm đàn hương còn mang tính xoa dịu tinh thần. Mỗi khi căng thẳng, hương thơm gỗ đàn hương ấm áp sẽ từ từ giúp bạn thư giãn, bình tĩnh và sáng suốt trở lại để hành động đúng đắn.
Xóa